Радио Тангра Мега Рок

Дизайн на сайта: 2014
Моята роля: Управление на проекта, Уеб дизайн & Уеб front-end разработка

Моят екип: Back-end разработка
Адрес на уебсайта: www.radiotangra.com