Eco Alfa

Дизайн на сайта: 2014
Моята роля: Управление на проекта, Уеб дизайн & front-end разработка

Моят екип: Back-end разработка