Bodixx

Дизайн на интерфейса: 2014
Моята роля: Дизайн на потребителски интерфейс, Информационна архитектура

Статус: Спрян